Collectie: Algemene voorwaarden

Alle door Keramisch Atelier Achterhoek gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Zodra het te leveren product bij de koper is afgeleverd, gaat het risico betreft het artikel over op de koper. Indien de klant na verzending van de producten de producten niet in ontvangst neemt, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Er wordt geen garantie gegeven op breuk na ontvangst van het product.

Keramisch Atelier Achterhoek levert producten die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de website. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren of een vergoeding van Keramisch Atelier Achterhoek te verlangen.

Garantie

Keramisch Atelier Achterhoek garandeert dat alle geleverde producten voldoen aan de specificaties die vermeld zijn op de website. Mochten de producten niet voldoen aan de specificatie dan dient u binnen 14 dagen contact op te nemen. Dit is mogelijk via info@keramischatelierachterhoek.nl of het contactformulier op de website.

Er wordt geen garantie geven op breuk na ontvangst van het product.

In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheden buiten de macht van Keramisch Atelier Achterhoek, kan de klant Keramisch Atelier Achterhoek niet aanspreken op een schadevergoeding.

 

 

 

0 producten

Filteren en sorteren

Filteren en sorteren

0 producten

0 producten

Geen producten gevonden
Minder filters gebruiken of alles wissen